Институции

В Брацигово забраниха свободното пашуване

Написано от Пещераинфо

Брацигово. Кметът на Брацигово Васил Гюлеметов е издал Заповед във връзка с започване на полските работи в земеделските имоти, намиращи се на територията на град Брацигово, както и опазването им от посегателства през стопанската 2011/2012 година. В заповедта си Гюлеметов забранява пашуването на всякакъв вид животни, под какъвто и да е предлог в ниви, ливади и трайни насаждения, собственост на физически и юридически лица. За нивите и ливадите забраната важи  до 30.10.2012 година, а за трайните насаждения целогодишно. При констатиране на нарушения ще се налага глоба от 50 до 500 лева.

 

Коментари