Институции

В Батак обучаваха горски служители за работа при възникване на пожар

Написано от Пещераинфо

Проведе се обучение между Районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Батак и служители на Държавно горско стопанство „Родопи“, във връзка с пожароопасният сезон в горските територии.

От Южноцентрално държавно предприятие съобщиха, че началникът на противопожарната служба в Батак инж.Петър Ташев е запознал служителите на стопанството с първите действия при възникването на горски пожари, начини и методи и техника на безопасност при гасене на пожарите.

Коментари