Институции

Вътрешният министър ще отреже лентата на обновената сграда на полицията и пожарната

Написано от Добрина Димитрова

Пещера.На 29 март в 9.00 ч. ще бъдат открита реновираната сграда на РУ“Полиция“ и РСПБЗН в Пещера. На официалната церемония се очаква да присъстват министърът на вътрешните работи г-н Валентин Радев и заместник-министърът на регионалното развитие г-жа Деница Николова. Ремонтът на сградата стана възможен благодарение на проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 789 698,79 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Освен извършените дейности по проекта, Община Пещера осигури дарение от 25 000 лв. за ремонт на санитарните възли и вътрешно боядисване на сградата на полицията.

Коментари