Политика

Въпреки солените глоби-масово се горят гуми

Паленето на автомобилни гуми с цел извличане на вторични суровини продължава. Суровите глоби, актуализирани с промените в Закона за управление на отпадъците не стряскат нарушителите.

През последната седмица експерти на РИОСВ съставиха акт на жител на с. Говедаре за запалени от него автомобилни гуми и треви в стопански двор между селата Говедаре и Хаджиево, на 100 метра от пътя. Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но са и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.

Предвидената глоба за физически лица в ЗУО е от 2 000 лв. до 5 000 лв.

При горене, автомобилните гуми, отработените масла и синтетичните материали се превръщат в неорганизиран източник на вредни емисии в атмосферата. Във въздуха се отделят въглероден окис, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксин, които са канцерогенни.

Кметовете на населени места да засилят контрола за недопускане изгарянето на автомобилни гуми, отработени масла и синтетични материали, призовава РИОСВ – Пазарджик. /РИОСВ-Пазарджик/

Коментари