Култура Общество

Въпреки кризата – два пъти по-високи такси за участие на народните изпълнители на Събора

Написано от Пещераинфо

След година прекъсване Съборът на Св.Константин отново ще се състои в края на този месец. Запазен е неговият конкурсен характер. Променени са обаче таксите за участие.

На 29 юни 2017 година Общинският съвет на Пещера е изменил и допълнил  „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“. С промяната са регламентирани таксите за участие именно на Събора.

В Наредбата е регламентирана цена от 7 лв за индивидуален изпълнител, а в регламента тази година е посочена цена от 10 лв. Двойно по високи са таксите при груповите изпълнители.

Групи до 10 души би трябвало да плащат по Наредбата 15 лв, но тази година са дължими 30 лв. До 20 души регламентираната такса е 20 лв., но тази година е 40 лв и т.н.

След месеци, в които средства за култура почти не са харчени, кое е наложило това увеличение на таксите за онези, които съхраняват българския дух и култура?

Участници в предишни години споделиха, че са неприятно изненадани от липсата на един добър жест към тях, а именно осигуряване на еднократно хранене.

Или някои наивистично се надява, че Ути Бъчваров ще нахрани хората!?

И всъщност кой организира Събора – Общината ли? Ако да, наредбата с таксите променена ли е?

Или го организира някой друг, който си е определил собствени правила? Вероятно това е читалището в Пещера, защото парите ще отидат по неговите сметки.

Коментари