Култура

Възобновява се издаването на европейска здравна карта

От днес се възобновява издаването на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). То ще става в нови дистрибуторски пунктове, в които гражданите ще подават заявления за издаване и ще получават своята ЕЗОК. Става дума за 398 пункта на територията на цялата страна. Пълният им списък може да бъде видян на интернет страницата на НЗОК, както и във всяка районна здравноосигурителна каса. Досегашните пунктове на предишната фирма изпълнител няма да приемат заявления. Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е до 15 календарни дни. Заявлението за издаване се получава безплатно на място в обявените пунктове или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК, уточняват от касата. То се подава лично или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта. За лица до 14 г. и такива до 16 г. се представят акт за раждане и личната карта на единия от родителите. ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава – членка на ЕС, здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна помощ. Временните затруднения по издаването на ЕЗОК започнаха в началото на 2013 г. и се дължаха на обжалване на процедурата по избор на изпълнител.

Коментари