Институции

Във Велинград министър Найденов прие три от четирите искания на дървообработващите фирми

Написано от Пещераинфо

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов прие три от четирите искания на дървообработващите фирми, свързани с  Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и  общинска собственост и за използването на дървесина и недървесни горски продукти към Закона за горите. Срещата се проведе в град Велинград и бе по инициатива на дървообработващите фирми, намиращи се  на териториите на областите  Пазарджик и Смолян.

Министър Найденов прие искането за отмяна на въведената преференция от 25% тежест- бонификация за стратегическите партньори, които добиват над 50 000 куб. м. Остава обаче преференцията за местните фирми в размер на 33%. Критерият за преработка  на  дървесина  остава, а  който не може да покрие необходимото количество може да се обедини с други малки фирми и по този начин да се сдобие с него, каза министър Найденов на присъстващите.

Министърът прие  също и предложението да бъде регламентирано въвеждането на поне две тържищни сесии, на които да се предлага  дървесина на прогнозни  количества от едно или няколко териториални поделения, с цел средносрочно планиране на дървообработването и намаляване на разходите по съответните процедури. Директорите на горските предприятия ще решават точния брой на въведените процедури. Досега в наредбата бе конкретизирано  наличието  на две тържищни сесии.

Министър Найденов взе компромисно решение  за валидността на превозните билети за транспортиране на дървесина. Въведените в наредбата, отнасяща се до опазването и контрола на горските територии, дванадесет часа ще бъдат променени на  до 24 часа, като издаващият го ще определя колко точно да бъде в зависимост от разстоянието на превоза.

Единственото искане, за което министър Найденов остана непреклонен бе, че продажбата на дървесина през стоковите борси ще продължи да се осъществява. Това се прави с цел пълна прозрачност и ограничаване на корупционните практики в бранша. Той уточни, че комисионната  на борсовите посредници от 0,2% е най- ниската комисионна на брокер  на стоковата бораса в страната.

На срещата присъстваха също  народният представител от ПП Герб  Ангел Даскалов, областният управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов и ресорният зам.- областен управител на Пазарджик  Ваня Минкова, директорът на Южно-централното държавното  горско предприятие Ботьо Арабаджиев и представители на структурите на МЗХ.

Коментари