Институции

Втора транснационална среща по проект „Две минути и половина до полунощ – Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в основно училище“

На 15.01.2018 г. в гр. Лудбрег, Република Хърватия се проведе Втора транснационална среща в изпълнение на проект "Две минути и половина до полунощ – Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в основно училище" по ключова Дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ по програма Еразъм +.

Срещата бе открита от кмета на Община Лудбрег – г-н Дубравко Билич.

На срещата присъстваха представители на партньорите по проекта:

  • Община Лудбрег
  • Регионална енергийна агенция "Север" (REAN) гр. Копривница
  • ОУ "Лудбрег“ гр. Лудбрег
  • Комунална компания "Водовод Кочани" гр. Кочани
  • Македонската геотермална асоциация (MAGA) гр. Скопие
  • ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ – Оризари, Република Македония
  • Община Пещера
  • Регионална енергийна агенция – Пазарджик (REAP)
  • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера.

По време на срещата се направи преглед на свършените задачи и се определиха следващи действия.

Проектът има за цел да повиши компетенциите и уменията на учителите и учениците в основното училище, за да разберат науката за климата и да се справят с изменението на климата и необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници във и извън класната стая, както и да развият умения за систематично мислене на глобалните климатични промени, като се насърчава подхода на критичното мислене към основните причини за настъпването на тези промени. Промяната на климата е международен въпрос, пред който е изправено човечеството, а отговорностите и участието на местните и регионалните власти е от решаващо значение за смекчаване на негативните въздействия.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а общият бюджет е 135 050 евро.

Коментари