Институции Общество

Втора краткосрочна обученителна сесия проект «Две минути и половина до полунощ»

В периода от 26 юни 2018 г. до 30 юни 2018 г. в гр. Пещера, Република България се проведе Втора краткосрочна обученителна сесия, във връзка с изпълнението на проект «Две минути и половина до полунощ» по Ключова дейност 2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики» по програма «ЕРАЗЪМ+».

Обучението на екипите на партньорите по проекта от Република Македония, Република Хърватия и Република България се проведе по предварително изготвена програма в две паралелни групи.

Учителите, участващи в обучението, разработиха практически експериментални задачи за учениците, свързани с проблема с изменението на климата, които ще бъдат демонстрирани на учениците от трите основни училища, участващи в проекта, през следващата учебна година.

В другата група, участие взеха представители на публичните власти, НПО и директорите на трите основни училища, като нейната цел беше да разработи дългосрочен стратегически документ за сътрудничество в областта на образованието и климатичните промени между община Пещера, община Лудбрег (Р. Хърватия) и община Кочани (Р. Македония). Работната група успя да разработи този стратегически документ, който предстои да бъде разгледан и одобрен от партньорските организации при следващото последно съвместно краткосрочно обучение. То е планирано да бъде проведено в края на месец юли 2018 г. в гр. Лудбрег, Република Хърватия.

 

Коментари