Институции

ВСС отпусна пари за съда в Пещера

София-Пещера.Висшия съдебен съвет одобри средства по бюджета на Районен съд-Пещера на стойност 276 000 лв. Целта е осигуряване на средства за допълване и актуализация на изготвен инвестиционен проект, средства за СМР и средства за строителен, авторски надзор и инвеститорски контрол на СМР на обект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на РС Пещера”.

Припомняме, че ремонтните дейности в сградата на съда са започнали още през 2003 г.

Коментари