Вашите сигнали

Всичко започна наопаки с манипулация

Написано от Пещераинфо

Сърдечен поздрав на всички жители на Пещера, които и живеят тук заедно с мен! На тези, които стоят здраво на краката си и винаги търсят обективната истина.
Дойде време да изразя позиция по най- актуалния в момента въпрос – депото за отпадъци. И аз като всеки уважаващ себе си човек исках да се запозная с фактите, да чуя и двете страни и сама да формирам позицията си. Верни на утвърдената от около година традиция да се изкривява истината и тук всичко започна наопаки с манипулация. Първата информация по въпроса беше абсолютна лъжа : „ Зехра Алиш подписа в последния си работен ден разрешение за инвестиционно …..“. Ако имаше такъв документ веднага щеше да цъфне в нечий профил. Включи се изтърканата плоча „ Дим, миризми, отрови, ужас, боклуци“ и т.н. Качиха се във Фейсбук няколко документа без обяснения какво е особено опасни отпадъци, класификация, полуживот, реакции, взаимодействия. Има ли такива на територията на града, кои са, колко са, каква е нормата. Това беше едната страна. На последната редовна сесия на Общинския съвет изпълнителният директор на БИОВЕТ АД представи подробна информация , от която стана ясно, че депото отговаря на всички европейски стандарти и там ще се депонира пепел, отпадаща от въпросната инсталация за производство на пара, а тя, както е известно, е едно от агрегатните състояния на водата. Това пък е другата страна. Тук отварям скоба. Много се радвам, че в Пещера се формира гражданско общество, че хората се вълнуват от случващото се в града. То обаче е пълноценно когато познава и двете гледни точки и изгражда обективна позиция, а не пробутана под носа му чужда такава. Ако я приеме, от общество се превръща в сбор от хора, които всеки може да използва и манипулира с користни цели. Като прибавим и познатия рефрен кой какви пари и от кого е взел и какво лапал… Всичко това размаза фактите и за пореден път потвърди моята теза, че когато се притиска БИОВЕТ става въпрос за пари или за много пари.
Аз, като човек с претенцията да съм, поне на средно ниво на интелигентност не искам да участвам в масовка на нискобюджетна външна продукция с един – единствен кадър : „ Другари, днес отиваме на фронта. Войниците напред, офицерите зад тях! Там едни от нас ще загинете, други, които ще се завърнем ще получим медали!“ Нямам никакво намерение да заработвам чужди медали. Затова предложих на ръководството на БИОВЕТ група от граждани и общинските съветници да посетим въпросните обекти. Изхождам от факта, че когато се запознаем и ни бъде обяснен компетентно целия процес и най- вече, когато можем да видим и пипнем, ще можем да кажем: “Фактите показват това, това…“ Това е начинът гражданите да са наясно, а ние, общинските съветници, да не бъдем притискани да вземаме незаконосъобразни решения, които водят съответни последствия. Ето какво имам предвид – след като потърсих правна консултация, се оказа, че: “В предложението за провеждане на референдум са поставени два въпроса. Първият от тях касае противопоставяне от страна на гражданите на изграждане на депо за опасни отпадъци на територията на Община Пещера. Така поставеният въпрос не е от компетентността на органите на местното самоуправление и не би могъл да бъде предмет на местен референдум. При вземане на решение от страна на Община Пещера, то ще е налице НИЩОЖЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, който не би могъл да бъде потвърден нито от Областния управител, нито от съответния административен съд. Аналогична е правната аргументация и по втория поставен въпрос (против ли сте функционирането на вече изградена инсталация). Следва по този въпрос да се допълни и това, че законодателството в страната не дава възможност на местен референдум да бъде пререшаван въпроса за вече функционираща инсталация.“
Излиза, че който е формулирал въпросите и информацията или е не само некомпетентен и неподготвен, или тенденциозно хвърля в заблуда цял един град. И в двата случая лошо за всички. Благодаря на БИОВЕТ за разбирането и дадената възможност, остава да уточним детайлите.
Няма да се уморя да повтарям, че в нашия град живеят интелигентни хора. Наясно сме, че няма да можем да влезем всички, но ще се постараем да сформираме най- разнородна група. Надявам се хората, които изявят желание, да дойдат да се информират, не да провокират.
Относно Менделеевата таблица: Всеки един от нас е ходеща Менделеева таблица. Обувният завод, стоящ като кръпка в центъра на града, без прозорци и без филтри, бълва отровни газове и фини прахови частици. Фермите за животни около града изхвърлят фекалии, които съдържат силно отровните метан и сяра. Ежедневието ни е пълно с дейности, отделящи отпадъци. Какво да направим? Да ни затворят, да избием животните ? Не го казвам като критика, ако няма икономика, няма хора, следва обезлюдяване. И тук изниква истинският проблем – изсичането на горите. То е истински пагубно, а почти никой не прави нищо по въпроса. Именно дърветата използват вредните газове и от тях произвеждат жизненоважния за нас кислород. Запитайте се колко дръвчета сте засадили, каква част от околната среда сте почистили! Това отваря друга тема, която предстои да изчистя – обвиненията, че съм гласувала против местността Купена. Ако питате защо местност, намерете дефиницията на понятието резерват.
Зададох ви много теми за размисъл. Най-лесно е да сочиш с пръст и да заклеймяваш.

С уважение,
Д-р Лиляна Кавръкова

Коментари