Култура

Всеки хотел, с лекар през летния сезон

Написано от Пещераинфо

Пещера. Инспектори от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик извършват проверки и съставят предписания на собствениците и управителите на хотелските комплекси. Според писмо на Министерството на здравеопазването, всеки хотелиер е длъжен да осигури на своите гости информация относно местоположението на най- близките лечебни заведения, сключили договор с НЗОК и медицинската помощ, която те предоставят. Управителите са длъжни да предоставят на своите гости информация за правилата, при които българските и чуждестранни граждани могат да ползват медицинска помощ. Изискванията на инспекторите са, правилата да влязат в сила веднага и да бъдат постоянни.

Коментари