Общество

Врани прогониха гълъбите от центъра на Пещера

Пещера. Врани прогониха мирните гълъби, които гнездяха по корнизите на сградата на бившата ДСК в Пещера. Крясъците вече карат минувачите по пл. „България“ да вдигат поглед за да потърсят източника на нехарактерния шум за Пещера. Не е ясно какво или защо е принудило черните птици да харесат градския мегдан. Не е ясно и дали гласовитите  създания ще останат да живеят тук или това е миграция в началото на пролетта. Враната се храни предимно с насекоми, безгръбначни, дребни гризачи и понякога гущери, земноводни и др. Съществена част от менюто ѝ заема и храната от растителен произход, различни плодове, зеленчуци и семена. Няма регистрирани случаи да ограбва гнезда на други видове. Ходи добре и храната си търси предимно по земята, като предпочита открити местности с добра видимост, което я предпазва от изненади и неочаквани нападения на хищници. Понякога става жертва на някои от по-едрите грабливи птици, като ястреба кокошкар или бухала, но това се счита по-скоро за изключение, защото ятото осигурява сравнително добра защита на отделната птица и се вдига заедно с крясъци срещу нападателя. Често се заселва в близост до човешки поселения, като често нощува и гнезди по високи дървета в центъра на поселението. Колониите и ятата ѝ са обикновено доста шумни, което често смущава хората и те се опитват да ги гонят. Обикновено ятото нощува заедно и при разсветляване се отправя дружно и с крясъци в търсене на храна.

Коментари