Институции

Внесоха предложение за промяна на цената на тока

Написано от Пещераинфо

Днес дружествата от групата на EVN България внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране своите предложения за промяна на цената на електроенергия за клиентите на дружеството в Югоизточна България за следващия ценови период юли 2012 г. – юни 2013 г.

Внесеното днес предложение за промяна на средната цена на електроенергията за битови и стопански клиенти с 4.2% от 1 юли 2012 г., продължава да бъде съобразена със средногодишната инфлация за 2011 г. от 4.2%, но в него са отразени и обявените през месец март 2012 г. регулаторни указания към EVN България по отношение на предстоящата либерализация на пазара на електроенергия.

По-конкретно тези изисквания засягат новото задължение на дружеството да се регистрира на пазара на балансираща енергия и да заплаща разликите между прогнозираното и реалното потребление на своите клиенти, което изкисква допълнителен ресурс за изпълняване на тази функция.

Коментари