Институции

Влязохме в международен съюз на полицейските академии

Международен съюз на полицейските академии беше учреден в Истанбул, съобщи БНР.  В създаването му са  участвали представители на полицейските академии от 24 страни, между които България. В словото си директорът на турската полицейска академия Зюхтю Арслан е подчертал, че целта на сдружението „Интерпа“ е да съдейства за засилване на сътрудничеството и обмяната на научен и професионален опит между полицейските академии от различните страни, с което да допринесе за по-ефективната работа в подготовката на полицейските кадри в борбата срещу престъпността в глобален аспект. Според устава на „Интерпа“ сътрудничеството между полицейските академии е на доброволен принцип. Няма изискване за осигуряване на бюджетни средства или на задължителни инициативи. Предвижда се обаче организирането на съвместни прояви за обмяна на опит по проблемите на тероризма, нелегалния трафик, подготовката на полицейските кадри. Освен България в учредяването на „Интерпа“ участват Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, както и полицейски академии от Саудитска Арабия, Обединените арабски емерства, Южна Корея, Уганда и др.

Коментари