Общество

„ВКС “ ЕООД  търси да назначи водопроводчици в Пещера

Пещера. "ВКС " ЕООД обявява, че са обособени 9 нови работни места за длъжността водопроводчик. Кандидатите трябва да са на възраст до 29г. и да имат минимум средно образование. Същите ще бъдат назначени по програма от Бюро по труда за срок от шест месеца. Повече информация на място : Пещера, ул. " Д. Горов" № 14-16  / сградата на ДЗИ, 2-ри етаж / или на тел. 0350 6 57 09.:

Коментари