Избори Институции

Вижте листата на ГЕРБ

Написано от Пещераинфо

РЕШЕНИЕ
№ 69-МИ
Пещера, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Пещера от ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа от ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници в община Пещера на 27 октомври 2019г. с вх.№ 8/24.09.2019г., 10:30ч., представлявана от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател на партия ПП „ГЕРБ“, чрез упълномощено лице Найден Тодоров Шопов, като Областен координатор на ПП ГЕРБ, който преупълномощава Десислава Йорданова Костадинова- Гушева да представлява партията пред ОИК.

В предложението е посочено как да бъде подреждането на кандидатите за общински съветници, а именно:

1 Николай Йорданов Зайчев Пещера
2 Цветанка Петрова Лепарова Пещера
3 Красимир Димитров Киров Пещера
4 Иван Петров Гюров Пещера
5 Лиляна Георгиева Кавръкова Пещера
6 Илиян Тодоров Петров Пещера
7 Йордан Димитров Кавлаков Пещера
8 Пламен Илиев Маджаров Пещера
9 Петя Димитрова Миразчиева Пещера
10 Иван Милчев Главненски Пещера
11 Мариана Владимирова Ганева Пещера
12 Павлинка Антонова Шопова – Начкова Пещера
13 Йордан Иванов Коев Пещера
14 Спаска Благова Димова Пещера
15 Дафинка Цветанова Радулова Пещера
16 Михаил Янков Фолев Пещера
17 Фаня Георгиева Вранчева Пещера
18 Валентина Атанасова Станкова Пещера
19 Веселин Рашков Джинин Пещера
20 Борис Трайчев Гаджев Пещера
21 Валентин Янков Делчев Пещера

Коментари