Избори Институции

Вижте кой от РИК ще отговаря за община Пещера

Написано от Пещераинфо

Едно от първите решения на Ройонната избирателна комисия бе да разпредели отговорностите на членовете на РИК Пазарджик по общини за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. За общинините Пещера и Брацигово са Атанаска Пенчева-Балутева и Али Чешмеджиев.

Коментари