Институции

Вижте кога ОИЦ ще разяснява COVID мерките за земеделски стопани в Пещера

Написано от Пещераинфо

На 31 август 2020 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик, стартира сетия от информационни срещи по общините в областта.

Срещите с потенциалните бенефициенти ще са на тема „Извънредни мерки за подпомагане на земеделски стопани в условията на COVID по ПРСР и актуални и предстоящи процедури по ОПРЧР“.
Целта на серията от събития е да се представят на аудиторията актуални COVID мерки за подпомагане на земеделски стопани, групи и организации на производители, микро, малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус, както и предстоящи процедури по ОПРЧР до края на 2020 г., насочени към общини, работодатели и безработни лица, съгласно последната актуализация на Индикативната годишна работна програма за 2020 г.
По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъдат представени три подмерки, които са по Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19”.

Част от процедурите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, които ще бъдат представени са процедура „Детски кътове“, процедура „Развитие на цифрови умения“, продедура „Заетост за теб“ и други, които са в отговор на пандемията от COVID-19.
Лектори в информационните среща ще бъдат Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/, Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“/ и Александър Туйков /експерт в Областна служба за съвети в земеделието – Пазарджик/.
Заявка за участие могат да направят всички заинтересовани лица на електронна поща oic.pazardzhik@gmail.com, на телефон 034/ 44 62 09 или електронен формуляр https://forms.gle/B73z7bZmhAYyBk4H8

Срещите ще бъде проведена при строго спазване на противоепидемичните мерки за безопасност на всички присъстващи.

Коментари