Институции Общество

Виваком стартира за четвърти път програма за безвъзмездно финансиране

Стартира четвъртото издание на VIVACOM Регионален грант. Програмата подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездно финансиране, за което могат да кандидатстват граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността. Инициативата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право.

Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения на броя проекти, които една организация подава. Ако е била сред печелившите в предходна година обаче, трябва да кандидатства с различна от вече подкрепената идея. Общата стойност на VIVACOM Регионален грант тази година е 60 000 лева. Програмата ще финансира инициативи с продължителност до 1 година.

Срокът за подаване на проектни предложения е 2 декември 2018 г. За кандидатстване е необходимо идеята и обосновката й да бъдат представени в  електронния формуляр: http://www.vivacomfund.bg/regionalgrant. Одобрените предложения ще бъдат обявени в края на януари 2019 г.

Коментари