Общество

Вече можете да платите сметката за ток онлайн

Написано от Пещераинфо

От 1 август  корпоративният сайт на EVN България www.evn.bg предоставя подобрена функционалност и нови онлайн услуги за клиентите на дружеството. Новата система е разработена в духа на новите информационни тенденции, както по отношение на дизайн, така и по отношение на гъвкавост и клиентско удобство. Системата позволява и разширяване за в бъдеще на спектъра от онлайн услуги и справки за клиентите. Основното подобрение е за най-използваната услуга на сайта – „Проверка на сметка“ за частни клиенти. За да се възползват от новите услуги на „EVN Онлайн плюс“, частните клиенти трябва да направят лесна еднократна регистрация, за която са им необходими само клиентски номер, номер на фактура, издадена за този клиентски номер и актуален имейл адрес, който използват.Клиентите на EVN България, които досега са ползвали съществуващата услуга „Проверка на сметка“ през www.evn.bg, трябва отново да се регистрират в усъвършенстваната система на „EVN Онлайн плюс“: https://www.evn.bg/Online-Services/Register.aspx. Друга новост е и подобрената структура на двете главни менюта за частни и бизнес клиенти, която има за цел да помогне на потребителите на сайта по-бързо да намерят търсената информация. Темите са обединени в три основни групи – „Обслужване“, „Електрическа енергия“ и „Топлинна енергия“ – в зависимост от това дали се отнасят до обслужване на клиенти или до полезна информация като цени, услуги и нормативни актове за електрическата или топлинната енергия. Специално внимание е отделено на услугите, свързани с консумацията на електрическа или топлинна енергия, като те са представени в по-разширен и прегледен вариант.

Коментари