Институции

Вендинг машини без връзка с данъчните – запечатване

Автоматите на самообслужване за кафе и храна, които нямат дистанционна връзка за отчитане на оборотите в сървърите на НАП от четвъртък, 1 ноември ще бъдат запечатвани. Машините, на които няма обозначение за собственика им, могат да бъдат иззети, предупреждават от приходната агенция.
Законът задължи собствениците на автомати за самообслужване да свържат устройствата си с НАП до края на октомври. Работата на вендинг машини без фискални устройства може да доведе и до налагане на санкция, достигаща до 10 000 лв.

Коментари