Вашите сигнали

Вашите сигнали: Кучета притесняват живеещите на ул.“Александър Стамболийски“

Написано от Пещераинфо

Ето какво ни пише наша читателка:
Моля обърнете внимание на улица „Александър Стамболийски“ №18 има две- три кучета, които като минеш по улицата започват да лаят децата. Може някой ден да захапят някой. Вече ни е страх да минаваме по тази улица.

Надяваме се компетентните органи да прочетат това и да се сезират за проблема и се предприемат възможните действия.

Коментари