Общество

Варсанов се срещна избиратели в неравностойно положение, подкрепят го

Написано от Пещераинфо

Пещера. Клубът на инвалидите благодари на Стелиян Варсанов за проявената грижа към хората в неравностойно положение през последните няколко години. Той, заедно с кандидатите за общински съветници от ПП ГЕРБ, предложи на ръководството на клуба да изготви програма за дейностите, чието фиансиране се нуждае от финасово обезпечаване. Още в следващите дни по програма ЗХТУ на Агенцията по заетостта ще бъде назначен на работа  човек  с намалена работоспособност  с над 70 %, за срок от две години за организационна работа в клуба.  Сдружението на хората с психични проблеми, представено от председателя Дафинка Ставрева, също изрази благодарност  и постави проблема за малкото помещение, което са принудени да ползват , заедно с клуба на инвалидите. Всички получиха уверение, че проблемите им са приоритетни в програмата за разширяване на социалните услуги и. Присъстващите обещаха подкрепата си в предстоящите избори.

 

 

Коментари