Общество

Варсанов : Образованието в общината е мой приоритет

Написано от Пещераинфо

Пещера.Кандидатът за кмет на общината Стелиян Варсанов и водачът на листата за общински съветници от ПП ГЕРБ Ружка Стоянова – Семерджиева  направиха отчет на изминалия мандат и представиха програмата  по окончателното завършване на проектите    пред учителските колективи на Професионалната гимназия „Васил Левски“ и Основно училище “ Любен Каравелов“. На срещата бяха обсъдени специфичните проблеми на тези две училища, работещи с деца от ромския етнос,  както и проблемите на професионалното образование.  Учителите заявиха , че очакват решение на въпроса за сградата   / двете училища работят в една и съща сграда на двусменен режим/  през следващия мандат и получиха уверението на кандидатите, че въпросът стои на дневен ред . На срещата, която премина в конструктивен диалог стана ясно, че в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” е спечелен проект за модернизиране на образователната инфраструктура. Извършено е саниране и подмяна на дограмите в 6-те училища и 6-те детски градини, ремонтирани са парните инсталации, подменени са водопроводната и канализационна мрежа, извършен е основен ремонт и оборудване на санитарни и кухненски помещения, хидроизолация, подмяна на вътрешно осветление, оборудвани са класните стаи и кабинети в училищата, занималните и спалните в детските градини. През изминалия мандат на Варсанов са ремонтирани и модернизирани физкултурните салони и спортните площадки. За детските заведения са доставени детски пързалки, катерушки, люлки, беседки, комплекти по безопасност на движението, компютърни конфигурации, мултимедийни устройства, мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир), цифрови фотоапарати. За опазване на материално- техническата база във всички училища и детски градини има видеонаблюдение. От април 2011 г. е факт и дългоочакваната спортна зала в ОУ „П. Р. Славейков”.

Коментари