Култура Общество

Валентин Стоянов издаде монографията „Пещерската гимназия“

Монографията „Пещерската гимназия“ е от Валентин Стоянов, учител по български език и литература в нея и неин възпитаник. Той е автор на научно-методически статии и на множество материали за Гимназията в пещерските медии, участвал е с доклади в международни научни конференции.

Въз основа на архивни документи, на статии в медиите, както и на изданието на МНПр „Училищен преглед“ е проследена историята на Средно училище „Свети Климент Охридски“ в град Пещера от основаването му.

Целта на автора е да запази спомена за дейностите от училищния живот, като не се задоволява с тяхното изброяване, а ги анализира и обяснява. Анализът е извършен от гледната точка на съвременния учител, за когото миналото на едно училище не е сбор от факти, а възможност за съпоставка с настоящето, пример за подражание или отхвърляне.

Така монографията не е просто летопис на едно учебно заведение, а се превръща в своеобразна, макар и частична, история на град Пещера и на българското образование. Богатият фактологичен материал и неговият анализ отличават „Пещерската гимназия“ от първата история на училището – книгата на неговия бивш директор Стефан Попчев „Светла летопис“, издадена през 1997 г.

Наративът проследява перипетиите в развитието на Пещерската гимназия. Откроени са трудностите, през които тя преминава, постиженията на учители и ученици. Анализирани са социалният състав на учениците, успехът и поведението им, извънкласните дейности, ролята на масовите ученически организации.
Обобщено е отразяването на училищния живот в пловдивските, пазарджишките и пещерските медии, което дава представа за тези дейности, които се възприемат като значими от обществото. Поместени са 12 QR кода, позволяващи да се отворят видеозаписи на училищни събития от 1977 г. до 2019 г.

Чрез спомените на 18 бивши ученици и учители (като най-ранният е от края на 30-те години на миналия век) разказът преминава от областта на фактологията и анализа в сферата на личното преживяване на миналото.
Поместени са информация за директорите и учителите след 1997 г., списък на постиженията на Гимназията и на известните личности, учили в нея.

Монографията съдържа богат илюстративен материал – снимки и документи, графики и таблици, цитати от медийни статии.
Текстът може да представлява интерес за всички бивши и настоящи учители и ученици в Гимназията, за всеки, който се интересува от миналото на град Пещера или от историята на българското образование.

Книгата е издадена от „Беллопринт“ ООД – Пазарджик, през 2022 г. Съдържа 308 стр. Предлага се безплатно, като по желание СУ „Св. „Кл. Охридски“ в град Пещера може да бъде спонсорирано чрез дарения по сметка.

Коментари