Спорт

Важно! Спортните клубове подлежат на пререгистрация

Пещера.Всички спортни клубове трябва да се пререгистрират, съобщи за Пещеринфо Добринка Смилянова, старши специалист – Организатор спорт и туризъм в Община Пещера.  Във връзка със законоустановеното изискване за пререгистрация на всички сдружения с нестопанска цел, в това число и спортните клубове считано от 01.01.2018г. следва да се извърви такава процедура в Агенцията по вписванията-Търговски регистър. За пререгистрацията такса не се дължи и същата се извършва безплатно до месец март, уточни Смилянова.

Председателят на даден клуб е длъжен да подаде в агенцията: заявление А15, декларация по член 13, алинея 4 и актуален устав на спортния клуб, подписан от председателя.

"За да бъдат улеснени спортните клубове в нашата община, техни представители могат да дойдат при мен, за да им дам необходимите бланки", сподели пред наш репортер Добринка Смилянова.

Коментари