Институции

Важно за работодатели: Информационна среща в Бюрото по труда

Пещера.Бюрото по труда в гр.Пещера организира информационна среща на тема: Схема „Обучения и заетост” за безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Тя ще се проведе на 21 март 2016 г. от 14.00 ч. в залата на Дирекция Бюро по труда Пещера, ул.”Дайранска епопея” № 5.

Коментари