Институции

Важно за клиентите на Общинска банка

Написано от Добрина Димитрова

Уведомяваме Ви, че Общинска банка АД е преустановила предлагане на платежни карти с магнитна лента.  Поради съображения за сигурност, ползването на издадената Ви ЕДК ще бъде блокирано на 10.01.2019 г.

Заповядайте в Общинска банка АД за получаване и активиране на новата по – добре защитена банкова дебитна карта Maestro. За издаването и активиране на новата карта не се дължат допълнителни такси.  

 

Коментари