Институции

Важно за животновъдите

Пещера.Община Пещера информира всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Пещера, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срока за подаване на заявления по чл.37и от ЗСПЗЗ и изискваните към тях приложения и документи за заявяване на имоти за индивидуално ползване е 17.00ч. на 10.03.2016г. в Информационния център на община Пещера.

Коментари