Институции

Вадим свидетелство за съдимост онлайн

Министерство на правосъдието даде старт на обещаваната от месеци услуга – електронно свидетелство за съдимост. От 20 февруари 2013 г. вече може да се извади документа само срещу подадено заявление на сайта на ведомството и такса от 3 лв. Адресът, на който може да се сдобием с документа е https://cs.mjs.bg/. „С новата услуга ще се намали административната и регулаторна тежест при издаване на свидетелство за съдимост по досегашния ред. Драстично се намалява необходимото време на гражданите и бизнеса за ползване на услугата. Дава се възможност за абсолютно безхартиено заявяване, заплащане и предоставяне на електронно свидетелство за съдимост и с това се намалят разходите на гражданите, бизнеса и администрацията“, категорични са от Министерство на правосъдието. Електронното свидетелство за съдимост е същото като издаденото на хартия, има същата тежест пред институциите, но то ще важи 6 месеца от датата на издаването му . Документа ще се получава веднага след заплащането на таксата, която трябва да се преведе по банкова сметка на правосъдното ведомство.

Коментари