Общество

Бюрото по труда обяви свободните работни места

Пещера. 

Работни места за лица с висше образованиe
1 Учител по български език и английски език
2 Учител спортна подготовка
1 Логопед
1 Психолог
1 Учител,ресурсен
1 Учител по физика
1 Учител начален етап на основното образование
1 Учител,чужд език в начален етап на основното образование
2 Учител,детска градина
1 Учител по математика
1 Учител по физика и астрономия
1 Учител спортна подготовка
1 Уредник,музей
4 Медицинска сестра

Работни места за лица със средно и основно образованиe
1 Конфекционер,обувки
1 Консултант(промотьор)продажби
2 Трудов посредник
2 Обслужващ магазин
6 Машинен оператор шиене на обувки
1 Контрольор,качество на продукти(без храни и напитки)
15 Шивач мъжко,дамско облекло
1 Гладач
1 Работник спомагателни шивашки дейности
1 Апаратчик химически процеси
3 Касиер
2 Работник ,опъване на кожи
4 Оператор преса
1 Електромонтьор
5 Шивач,обувки
1 Готвач
2 Сервитьор
3 Продавач консултант
3 Шивач
1 Рецепционист
1 Бояджия, промишлени изделия
2 Обслужващ бензиностанция/газостанция
1 Барман
1 Личен асистент

Коментари