Общество

Бюрото по труда в Пещера обяви свободните работни места

Пещера. 

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

 

Работни места за лица с висше образованиe

1 Учител по математика,информатика и ИТ

1 Учител по английски език

 

Работни места за лица със средно и основно образованиe

3        Монтьор,обувки

3        Манипулант, промишлеността

3        Апаратчик,химически процеси

1        Продавач консултант

1        Куриер

1        Шивач

3        Шивач,обувки

1        Обслужващ бензиностанция/газостанция

Коментари