Институции

Бюрото по труда в Пещера обяви свободните работни места

Пещера. 

Работни места за лица с висше образованиe

1  Юристконсулт

1  Счетоводител,оперативен

1  Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1  Учител спортна подготовка

2  Учител,детска градина

1  Уредник,музей

 

Работни места за лица със средно и основно образованиe

1  Конфекционер,обувки

1  Помощник възпитател

4  Манипулант,промишлеността

2  Контрольор,качество на продукти(без храни и напитки)

17 Шивач мъжко,дамско облекло

1   Гладач

2   Работник спомагателни шивашки дейности

3   Апаратчик химически процеси

4  Касиер

3  Работник ,опъване на кожи

4  Оператор преса

1  Електромонтьор

5  Шивач,обувки

1  Готвач

4  Сервитьор

3  Продавач консултант

6  Шивач

1  Общ работник

1  Спедитор

1  Рецепционист

1  Бояджия, промишлени изделия

1  Настройчик- оператор,струг/машина за обработка на камъни

4  Медицинска сестра

1  Машинен оператор,банциг

1  Уредник,музей

Коментари