Институции

Бюджетът е приет, повече пари за спорта

Пещера.Общинският съвет на Пещера прие бюджета на Общината за 2017-та година в размер на 14 970 366 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са планирани в размер на 8 015 778, а от приходи за местни дейности в размер на 6 954 588 лв., в т.ч.:

 

Програмата за капиталовите разходи е в размер на 9 519 981 лв., в т.ч. 3 426 359 лв. по бюджета и 6 093 622 лв. по ОПРР 2013-2020 г.

В тази сума влизат средствата отпуснати за „Реконструкция на улица "Хан Пресиян" гр. Пещера“ в размер на 2 000 000 лв. И близо 700 000 лв. За укрепване на свлачищата по пътя за „Св.Константин”.

36 000 лв. Ще струва изграждане на видеоналюдение на територията на населените места в общината, включително и на паркинга на пещера „Снежанка”.

Предвидени са средства за изготвяне на технически проект за почистване на река "Стара река" от наноси в границите на урбанизираната територия на гр. Пещера и проектиране основен ремонт на Общински пазар.

В бюджета са заложени пари за закупуване на универсална машина за снегопочистване, която да може да влиза в по-малките улици, както и машина за снегопочистване на тротоарите.

Съветниците предложиха и приеха 30 000 лв. повече за спорта, вместо дофинансиране на детските градини, с което субсидията за клубовете стана общо 50 000 лв.

55 000 лв. от бюджета пък ще отидат за изграждането на 2 обществени тоалетни. С 10 000 лв. ще се изгради поливна система на крепостта „Перистера”.

Коментари