Общество

Българският боклук – трън в окото на Брюксел

Европейската комисия внася иск срещу България и още три страни в Съда на ЕС поради неспазване на срока декември 2010 г. за пренасяне на евродирективата за отпадъците в национално законодателство.Европейската комисия иска от Съда да наложи финансови санкции на четирите държави.Поисканите финансови санкции за България са по 15 220 евро на ден. За Унгария те са 27 316 евро, за Полша – 67 314 евро, и за Словакия – 17 136 евро на ден.Промените бяха заложени в новия закон за управление на отпадъците, който беше внесен в парламента през юли миналата година.Тъй като в текстовете бяха включени и изменения, насочени към премахването на нелегалните площадки за отпадъци, където се изкупуват основно крадени метали, приемането на закона се забави.Новият Закон за управление на отпадъците ще бъде приет от парламента в рамките на един месец, съобщи Министерството на околната среда и водите.В момента приключва приемането на законопроекта на второ четене в Комисията по околна среда на НС и предстои гласуването му на второ четене в пленарна зала. Очаква се законът да бъде приет от парламента в рамките на 1 месец и Европейската комисия ще бъде незабавно уведомена.С това задължението на страната ще бъде изпълнено, след което се очаква ЕК да оттегли иска си и наказателното производство срещу България да бъде преустановено.Европейската комисия поиска също така България да въведе ДДС за държавните съдебни изпълнители. Според българското законодателство единствено дейността на частните съдебни изпълнители се облага с ДДС.Комисията е на мнение, че подобно положение е несъвместимо с европейското законодателство в областта на ДДС. То предвижда публичните органи да бъдат облагани с ДДС за дейността, която изпълняват в това свое качество, тъй като в противен случай може да се стигне до нарушаване на конкуренцията.Европейската комисия настоява освен това България да прилага правилно правилата за генетично модифицираните микроорганизми.Европейска директива изисква от държавите членки да гарантират, че са взети всички необходими мерки, за да се избегнат негативните последици за човешкото здраве и/или околната среда, които могат да възникнат при дейности с генетично модифицирани микроорганизми.Двете искания на Европейската комисия са под формата на мотивирано становище и представляват втори етап от процедурата за нарушение.Ако в рамките на два месеца не бъдат предприети съответните действия от страна на България, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Коментари