Институции

Българските архивисти празнуват днес

Написано от Величка Ачева

Българските архивисти празнуват днес професионален празник. С Указ 515 от 10 октомври 1951 г. на Президиума на Народното събрание се създава Архивно управление в структурата на МВР, с което се поставя началото на националната архивна система. На следващата година се регламентира изграждането на мрежата на българските държавни архиви.

Създават се два централни архива с разграничителна дата на документите 1944 г. – Централен държавен исторически архив и Централен държавен архив на НРБ, а през 1974 г. – и Централен държавен технически архив. През 1992 г. те са преобразувани в единен Централен държавен архив, а с Решение 237 от 21 декември 1999 г. към него преминава и Държавният военен архив. С приемането на Закона за Националния архивен фонд от 40-ото Народно събрание на 29 юни 2007 г. се преименува в Държавна агенция „Архиви“.

Коментари