Общество

България извадена от Шенгенския визов списък

Написано от Пещераинфо

На 1 декември 2000 година, заседанието на Съвета на министрите на вътрешните работи и правосъдието на ЕС в Брюксел взема решение България да бъде извадена от Шенгенския визов списък.Шенгенското споразумение е подписано на 14 юни 1985 г. Страните, които го подписват са: Франция, Германия, Белгия, Холандия и Люксембург. Споразумението предвижда премахване на граничния контрол между страните – членки на ЕС, свободно движение на хора и стоки, засилен контрол по „външните“ граници на съюза. Споразумението влиза в сила на 26 март 1995 г. за 7 от подписалите го 10 страни (Германия, Белгия, Холандия, Испания, Франция, Люксембург и Португалия). През септември 1995 г. Европейският съвет приема списък на страните, за които се изисква входна виза.Официалното изваждане на страната ни от списъка става на 15 март 2001 г.

Коментари