Култура

Българите в чужбина могат да се освободят от здравни вноски

Българите, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в страната.  За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на страната до края на тази година. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата. От Националната агенция по приходите (НАП) обаче предупреждават, че за да се отразят промените в българската здравна система, трябва да се подадат и двата документа – декларацията и заявлението. Често срещан пропуск е непосочването в декларацията на конкретна дата за напускане на страната, а само месец и година или само година. По този начин документите не могат да бъда обработени, въпреки че са получени в съответния офис на НАП. За по-бързо отстраняване на несъответствията от агенцията съветват, когато декларацията и заявлението се изпращат по пощата, да се посочва електронен адрес за контакт, а при възможност и телефон или човек, с когото данъчните могат да се свържат на територията на България. Гражданите трябва да знаят също, че ако решат да се върнат трайно в България, те трябва да докажат, че са били в чужбина повече от 183 дни през всяка една календарна година. Това става с представяне на копие от паспорт, декларация и др. Възстановяването на здравните права им права става след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравни вноски.

Коментари