Политика

Бъдете внимателни, съветват от полицията

Написано от Пещераинфо

Пазарджик. В предвид на зачестилите случаи на нерегламентирани транзакции на парични суми от банкомати с дебитни и кредитни карти, както и опити за такива от ОДМВР-Пазарджик отново апелираме към картодържателите за повече бдителност. В тази връзка предоставяме на вниманието ви няколко основни съвета за безопасно теглене на парични суми от банкомати и постерминални устройства. Трябва да сте сигурни, че издателят на вашата карта разполага с вашите актуални данни и телефон, за да може да се свърже с вас в момент на възникване на съмнение за злоупотреба. Вашата банка няма да може да се свържи с вас по подозрителни операции, ако не разполага с актуални контакт.

По желание можете да информирате вашия издател за предстоящи пътувания за по-дълги периоди или в чужбина, което ще му помогне да се свърже с вас при транзакции от места, където не се намирате.

Не ползвайте банкомати, които изглеждат западнали, мръсни или са поставени на безлюдни и съмнителни места. В най-добрия случай рискувате те да не са в изправност или личната ви информация да е под заплаха. Ако имате притеснения, посещавайте банкомати, които са в клон на банка;

Не спазвайте непривични изисквания от банкоматите, като например сигнал, че трябва два пъти да попълните своя PIN-код, за да бъде осъществена транзакция.
Бъдете нащрек за монтирани средства за наблюдение в близост до банкомата, от който ще правите транзакцията. Също така, вгледайте се в банкомата за направени промени по него, които изглеждат съмнителни.

Избягвайте да ползвате банкомати, покрай които стоят съмнителни субекти или в случай, че някой е застанал в голяма близост до вас.
Ако вашата карта бъде задържана от устройството, избягвайте предлаганата помощ от случайни минувачи, а се свържете с вашия картоиздател или вашата банка.

При въвеждане на Вашия ПИН закривайте клавиатурата с ръка и не позволявайте на друг да Ви наблюдава;

Ако установите нещо нередно по време на операцията, можете да я откажете чрез натискане на клавиша ОТКАЗ (CANCEL);

Не се доверявайте на лица, които предлагат своята помощ, като Ви карат да повторите операцията, въвеждайки своя ПИН код.

ПИН кодът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като чрез него осъществявате достъп до Вашите средства. Никой друг освен Вас не трябва да знае Вашия ПИН код.

Не съхранявайте картата и ПИН кода си на едно и също място.

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик

Коментари