Общество

БСП ще има най-много съветници в Пещера

Написано от Пещераинфо

Резултатите са при обработени 100% от протоколите.Предстои повторна обработка след въвеждане на оригиналите но протоколите на СИК и ОИК в ЦИК.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за Пещера
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове %
2. ПП „ГЕРБ“
1. Ружа Славчева Стоянова-Семерджиева
2. Анна Дамянова Йорданова
3. Яков Стоилов Джаров
4. Цветанка Петрова Лепарова
5. Илиян Тодоров Петров
6. Йордан Димитров Кавлаков
7. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева
8. Димитър Симеонов Търпов
9. Ангелина Иванова Манушева
10. Галина Гълъбова Йорданова
11. Койка Тодорова Найденова
12. Костадин Янакиев Костадинов
13. Димитър Николов Кърпачев
14. Надя Георгиева Попова
15. Тони Борисов Иванов
16. Зонка Георгиева Петрова
17. Петя Запрянова Кузманова
18. Костадин Христов Ничев
19. Маргарита Кънчева Миндова
20. Николай Любомиров Стаменов
21. Атанаска Кирилова Василева
1610 17.43%
7. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1. Али Ахмедов Чешмеджиев
2. Али Ахмедов Билялов
3. Мюмюн Хюсеин Дурмуш
4. Самир Айдън Коджаали
5. Север Ахмедов Алибазов
6. Шермин Ремзиева Радева
7. Рамадан Асанов Абазов
8. Иван Ангелов Димов
9. Метин Гюнайдънов Пехливанов
10. Сафие Биролова Фандъкова
11. Софка Емилова Божилова
12. Шефие Алиева Алишева
13. Фатма Кямилова Ристемова
14. Кебре Ресми Алиш
15. Рифат Исмет Балъкчи
16. Фият Васвиева Бошнакова
17. Зехра Мустафа Алиш
768 8.31%
8. ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“
1. Георги Иванов Козарев
2. Анастасия Ангелова Младенова
3. Петър Борисов Пиринчиев
4. Стоян Георгиев Радин
5. Гълъбина Тодорова Куцева
6. Георги Иванов Смилянов
7. Гълъбина Георгиева Карамитрева-Иванова
8. Стефан Иванов Иванчев
9. Николай Гълъбов Гълъбов
10. Райчо Георгиев Балабанов
11. Спас Стоилов Димитров
12. Димитър Георгиев Попов
13. Стоянка Георгиева Мадина
14. Елисавета Тотева Накова
15. Димитър Георгиев Григоров
16. Атанас Сталинов Няголов
17. Васил Стефанов Попов
2053 22.23%
9. ПП „АТАКА“
1. Атанас Димитров Стоилов
2. Иван Георгиев Димитров
3. Петър Андонов Кирякев
4. Митко Ангелов Виделов
5. Коста Николов Попърцов
6. Георги Димитров Узунов
7. Добрин Стефанов Минчев
8. Рангел Стоилов Иванов
9. Атанас Георгиев Димитров
10. Иван Вангелов Кривчев
592 6.41%
14. ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“
1. Димитър Стоянов Димитров
2. Владимир Христов Шопов
3. Иван Атанасов Калинов
4. Габриела Георгиева Бозова
5. Аспарух Иванов Стоименов
6. Веселин Рашков Стайков
7. Гергана Георгиева Пенчева
8. Екатерина Петрова Янева
9. Дора Ламбрева Димитрова
10. Стоян Иванов Стоименов
142 1.54%
17. ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1. Стефан Иванов Балабанов
2. Николай Йорданов Пенев
3. Вера Томова Пенчева
4. Веско Петров Кръстанов
5. Мария Стефанова Костадинова
6. Спаска Иванова Кътева
7. Тодор Василев Лазаров
8. Лиляна Георгиева Кавръкова
9. Иван Георгиев Гълев
10. Калина Атанасова Стаматова
11. Калина Генчева Танева
12. Ганка Петрова Василева
13. Христина Георгиева Дачева
14. Иван Иванов Цветков
15. Борис Кирилов Бекяров
16. Атанаска Николова Дамянова
17. Рангел Тодоров Лазаров
819 8.87%
22. ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“
1. Любка Маринова Цветкова
2. Жаклин Петрова Маринова
3. Вилия Георгиева Владимирова
4. Цветелина Пеева Келчобанова
5. Нина Здравкова Андреева
6. Айше Салиева Рашидова
7. Димитър Димитров Стоицов
8. Благовест Атанасов Учкунов
9. Димитринка Митева Зънгарова
10. Атанас Спасов Паликаров
11. Таня Ангелова Раева-Младенова
12. Виолета Любенова Даракчиева
13. Мария Йорданова Димитрова
14. Ваня Георгиева Вълкова
15. Димитър Сотиров Цикалов
16. Евдокия Николова Фолева
17. Недялко Запрянов Трендафилов
18. Йордан Николов Маринов
19. Ангел Спасов Ташев
20. Георги Атанасов Мацов
21. Лазар Василев Лазаров
95 1.03%
23. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
1. Галина Бориславова Воденичарова
2. Карамфилка Димитрова Терзиева
3. Атанаска Георгиева Харизанова
4. Станислав Илиянов Башев
5. Гергана Димитрова Игнатова
6. Шенол Черкезов Яшаров
7. Албена Славчева Димитрова
98 1.06%
25. КП ”ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“
1. Йордан Иванов Коев
2. Николай Йорданов Зайчев
3. Стоян Василев Йовчев
4. Добринка Христова Смилянова
161 1.74%
26. ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“
1. Кирил Димитров Маргинов
2. Мария Георгиева Джуркова-Пискюлева
3. Веска Николова Наскова-Чалъкова
4. Цветелина Димитрова Спасова
5. Атанас Христов Милчев
6. Георги Валентинов Теленчев
7. Красимира Динева Кръстева
196 2.12%
27. ИК ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАНОЛОВ
1. Георги Стоянов Манолов
75 0.81%
28. ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”
1. Васил Тодоров Филев
2. Неделчо Атанасов Рядков
3. Дафинка Максимова Самарджиева
4. Иван Георгиев Сираков
5. София Илиева Узунова
6. Георги Николов Пройчев
7. Васил Първанов Кунов
8. Методи Георгиев Климентов
9. Методи Атанасов Аврамов
10. Рангел Христов Ацинов
11. Васил Ангелов Грудев
12. Василка Богданова Тюкенова
13. Гюнер Джавид Чауш
14. Иван Димитров Димитров
15. Ася Георгиева Манолова
16. Ангел Стефанов Гюрджеклиев
17. Елена Стоянова Сичева
18. Антон Иванов Маслиев
19. Васил Дончов Василев
20. Асен Иванов Стоев
21. Николай Борисов Пройчев
511 5.53%
29. ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“
1. Димитър Трайков Стаменов
2. Сандо Марков Ленгеров
3. Трайчо Борисов Гаджев
4. Стефан Асенов Гаджев
5. Димитър Запрянов Панайотов
6. Стоян Николов Костадинов
7. Васил Владимиров Георгиев
8. Митко Мишев Тасков
9. Янко Василев Глушков
10. Георги Мишев Петров
56 0.61%
30. ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
1. Спартак Костов Кънев
2. Георги Иванов Велков
3. Костадин Илиев Батаклиев
4. Антон Чавдаров Башев
5. Росица Борисова Евтимова
75 0.81%
31. КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
1. Васил Тодоров Лупанов
2. Милка Йорданова Стоенчева
3. Костадин Георгиев Тиков
4. Стойчо Христов Георгиев
5. Щерю Георгиев Мандражиев
6. Георги Бориславов Бойков
7. Петър Димитров Ангелов
265 2.87%
32. ПП „ДРОМ”
1. Николай Милков Илиев
2. Никола Михайлов Веселинов
3. Илия Филипов Филипов
4. Тодор Андонов Димитров
5. Радослав Неделчев Желев
6. Асен Златинов Глушков
7. Стефан Филипов Узунов
8. Серафим Демиров Христов
9. Румен Йорданов Родопски
10. Запрян Хараламбиев Димов
11. Николай Асенов Йорданов
12. Живко Кръстев Кръстев
13. Симеон Ангелов Ангелов
14. Сашо Емилов Батаклиев
15. Валентин Филипов Филипов
16. Ангел Ангелов Филипов
17. Атанас Найденов Гаджев
18. Ангел Георгиев Василев
19. Валентин Илиев Балкански
20. Неделчо Рангелов Желязков
21. Петър Рашков Илиев
133 1.44%
33. ПП „СОЛИДАРНОСТ“
1. Шейредин Юсмен Зурнаджи
2. Фанка Веселинова Батаклиева
3. Венелин Николов Ковачев
4. Коста Ангелов Атанасов
5. Тинка Златкова Георгиева
6. Юрий Демиров Христов
7. Данчо Ангелов Ангелов
8. Светлана Райчева Филипова
9. Фанка Веселинова Симеонова
10. Трайчо Владимиров Георгиев
48 0.52%
35. ПП ЕСИ
1. Веселин Василев Гаджев
2. Александър Запрянов Георгиев
3. Асен Ангелов Атанасов
4. Златин Димитров Глушков
19 0.21%
36. ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
1. Юксел Яшаров Яшаров
2. Ружди Шукриев Мехмедов
3. Евгений Христов Арабаджиев
4. Лазар Васков Грънчаров
5. Кирил Петков Димов
6. Янко Ангелов Йорданов
7. Ешреф Исмаил Рустем
8. Жана Рашкова Демирова
9. Асен Милков Димитров
10. Георги Методиев Рашков
498 5.39%
37. ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1. Неджатин Мустафа Фейзула
2. Ангел Асенов Манолов
3. Надежда Младенова Костадинова
4. Северин Ангелов Димов
5. Исмаил Рушан Рустем
6. Анелия Асенова Чакърова
7. Борислав Любомиров Костов
8. Никита Красимиров Азовски
9. Ариф Сюлейман Ходжа
10. Найден Ангелов Атанасов
11. Димитър Стоянов Ангелов
12. Агнян Ибрям Фейзула
13. Ангел Джонев Емилов
14. Сергей Никитов Азовски
15. Илия Иванов Даскалов
16. Ангел Янков Балкански
17. Георги Стефанов Юнаков
196 2.12%
38. КП Коалиция 2011 НДСВ Лидер
1. Костадин Стефанов Кехайов
2. Иван Анастасов Учкунов
3. Григор Якофов Якофов
4. Георги Петров Смилянов
5. Анатолий Петров Петров
6. Марио Иванов Мулетаров
7. Златка Димитрова Кънева
8. Георги Костадинов Лепаров
9. Димитър Крумов Гюров
10. Али Мехмедов Тунев
11. Иван Петров Аврамов
268 2.90%
39. КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА
1. Петър Йорданов Хамамджиев
2. Стефан Щерев Щерев
3. Теодора Атанасова Бакалова
4. Георги Янков Фолев
5. Пламен Йорданов Стоев
6. Тодор Атанасов Тюкенов
7. Костадин Иванов Ташков
559 6.05%

Коментари