Институции

Брацигово търси спонсори за празниците си

Брацигово. През декември 2012 година Брацигово навършва 120 години от обявяването му за град. За организиране на честванията посветени на 120-та годишнина от издаването на Решението на VІ-то Народно събрание на България, утвърдено с Указ № 667 от 15.ХІІ.1892 г. и обнародван в Държавен вестник бр.16. от 22.І.1893 г., с което се обявява Брацигово за град и 35-та годишнина от издаването на указ № 77 на МС от 05.12.1977г. за създаването на селищна система Брацигово е нужен солиден финансов ресурс. Община Брацигово прави всичко възможно да осигури нормални условия за подготовката и провеждането на юбилейния празник, но без финансовата помощ на спомоществоватeлите ще бъдат затруднени. Местната администрация се е обърнала към всички, които желаят да подпомогнат организацията на проявите с парични средства като е обявила банкова сметка за дарения. Плащането може да стане по банков път или в брой на касата на общината.

Дарителската сметка на Община Брацигово е :

Общинска Банка АД гр. Пещера

IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF
КОД 445 100 

Коментари