Институции

Брацигово спечели още един проект по схема „Помощ в дома“

Брацигово. Кметът на Община Брацигово Васил Гюлеметов подписа договор за финансиране на обща стойност 173 761,21 лева по схема „Помощ в дома“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това стана на официална церемония в София, на която присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов. На територията на Община Брацигово ще се разкрият нови работни места за домашни помощници, болногледачи и социални работници . Целевата група по проекта са 54 граждани – възрастни хора и деца с трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита и да поддържат хигиена в дома си. Чрез „Помощ в дома“ община Брацигово ще извършва дейностите – за лична помощ, за социална подкрепа и социално включване и за битови дейности. В рамките на схемата в община Брацигово ще се даде възможност на съществуващия „Домашен социален патронаж“ да разшири дейността си като създаде Звено за услуги в домашна среда. Действието на проекта е насочено към лица от целевата група на потребителите с постоянна и временна адресна регистрация на територията на Община Брацигово. Задължително е лицето, което ще ползва услугите да има постоянен или настоящ адрес в общината, а за служителите в екипа на звеното да са безработни, регистрирани в Бюрото по труда.

Коментари