Общество

Брацигово, гневно на Издателство и на Пещера

Пещера- Брацигово. В бр. 12 от 2011 г. вестник  „Априлци“ е публикувано открито писмо на Общински съвет – Брацигово, което е изпратено до Министерството на Образованието, Младежта и Науката и до Издателство „Просвета- София“ АД. В писмото за пореден път се третира темата за неправилно поднесените исторически факти в учебника на Издателство „Просвета- София“ АД. В училищното помагало „Човекът и обществото“ за четвърти клас на начално образование „специалисти по българска история” компенсират незнанието си като вместо Брацигово в редицата селища участвали в Априлското въстание споменават Пещера -?! „. От писмото става ясно, че изпратеният отговор и този, даден в Народното събрание по повод питане на народния представител Петър Курумбашев не задоволява брациговци. Жителите на бунтовния град продължават да имат претенции относно “ подробното изброяване на селищата взели участие в Априлското въстание“, но всички те питат “ Как сред имената на Панагюрище, Клисура, Перущица и Батак, намери място и Пещера ? „. По нататък, от писмото става ясно, че брациговци “ остро се изправят против допуснатата фактологическа грешка с подмяната на имената на Брацигово с Пещера“. Всички общински съветници и културната общественост в Брацигово настояват допуснатата неточност да бъде отстранена сега, “ когато предстои преиздаване на учебните помагала“. Според брациговци, “ учебника за 4- ти клас учи, че Пещера е участник в Априлското въстание, а този за средните училища ни убеждава в героичния подвиг  и блестяща дипломация на Брацигово“. Общински съвет – Брацигово за пореден път се надява да бъде разбран правилно и “ фактологическата грешка за участието на Пещера в Априлското въстание да бъде отстранена „. Според местния парламент с допуснатото недоразумение се „предполага, че „грешката“ е преднамерена с цел подмяна на историческите факти „

Коментари