Общество

Близо 500 са членовете на общинската организация на инвалидите в Пещера

Написано от Пещераинфо

Общинската организация на инвалидите в гр. Пещера е учредена през 1991 г., с 27 души членска маса. Тя е член на Европейския форум на хората с увреждания. Организацията се ръководи от 7 членен Управителен съвет с председател – Дафинка Василева. На помощ на ръководството са 18 квартални отговорници. 30 години по-късно в състава на общинската организация на инвалидите влизат:

  1. Дружество „Искра“ – гр. Пещера, учредено на 22.02.2016 г. с членска маса – 353 човека. Ръководи се от 5 членно Изпълнително бюро с председател – Марийка Казакова;
  2. Дружество „Вяра“ – с. Радилово, с членска маса – 71 човека. Ръководи се от 5 членно Изпълнително бюро с председател – Екатерина Николова;
  3. Дружество „Вяра и надежда“ – с. Капитан Димитриево, с членска маса – 69 човека. Ръководи се от 5 членно Изпълнително бюро с председател – Рангел Попов;

Поради въведените противоепидемични мерки, през изминалата година Общинската организация на инвалидите – дружествата в гр. Пещера, селата Радилово и Капитан Димитриево не са провеждали и участвали в организирани мероприятия. Единствените организирано проведени мероприятия са в началото на 2020 година, преди обявяването на извънредното положение в страната. На 21.01. 2020 г. е празнуван деня на родилната помощ, а в началото на месец март  – посрещането на първа пролет, Националния празник за освобождението на Р България и Международния ден на жената.

Членовете на Дружеството получиха пакети с хранителни и санитарни материали, лични предпазни средства от „Биовет“ АД.

Коментари