Институции Общество

Близо 300 са членовете на пенсионерските клубове в общината

Написано от Пещераинфо

Клубът на пенсионера в Пещера функционира от 1977 година. Членската маса за 2019 г. наброява 176 човека. В Радилово клубът съществува от 1992 година с членска маса от  39 човека. В с. Капитан Димитриево клубът на пенсионера съществува от 1987 година като членската маса наброява 66 човека. Клубовете на пенсионера и в трите населени места на общината разполагат с добри бази, в които осъществяват своите мероприятия и срещи. Дейността на Клуба на пенсионера в Пещера се ръководи от 7-членен Управителен съвет  с председател – Райна Готева като контрола се осъществява от 3-членна Контролно-ревизионна комисия. През 2019 г. заседанията на Управителните съвети са провеждани всеки последен вторник на месеца. На тях са разглеждани различни въпроси, касаещи структурата на организацията, подготовката и реализирането на социално – културните мероприятия през годината.

Клубът на пенсионера в Пещера има изготвена и приета План – програма за мероприятията, свързани с дейността му, с определени срокове и отговорници.

Както всяка година и през 2019 година, календарът с културните мероприятия на клубовете на пенсионера в Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево бяха разнообразни и богати. С помощта на Община Пещера и спонсори са проведени чествания на различни празници през календарната година, организирани са тържества и екскурзии.

 

Коментари