Институции

Близо 30 млн. лв. просрочени задължения събра НАП Пазарджик за 11-те месеца на 2011г.

Написано от Пещераинфо

Близо 30 млн. лв. просрочени задължения събраха публичните изпълнители в  Офиса на НАП Пазарджик за 11-те месеца на 2011г. От тях 12 милиона лева са внесените данъци, които не са били платени в срок, а 16 милиона лева са събраните просрочени осигуровки.

Запорът върху банкова сметка и върху трудово възнаграждение са най – ефективните мерки за събиране на просрочени задължения. Разрешение за временно неотложно плащане е вариянт, който бизнесмените могат да поискат от публичните изпълнители, за да не спират дейността на фирмите си. По този, начин те ще могат да разполагат с част от средствата, а с другата да се разплащат задълженията си към бюджета, съветват от Офиса на НАП пазарджик.

Голяма част от просрочените данъчноосигурителни задължения са внесени и след изпратени по електронен път покани за доброволно изпълнение, за да не се налага принудително изпълнение.

Коментари