Институции

Близо 1300 фирми с отстъпка в данъка

Написано от Пещераинфо

Тази, година фирмите подават декларации за облагане с корпоративни данъци и на 2 април. Това е така, защото 31 март е събота. Данъкът се заплаща в същия срок. Всички фирми, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.).
Справка на местният офис на НАП към 16 март 2012г. сочи, че в Пазарджишко ще се възползват от отстъпката 1 292 фирми, които до момента са подали годишната си декларация за облагане с корпоративен данък по електронен път. Общо 2 375 са дружествата в областта, подали в НАП декларации за облагане с корпоративен данък за 2011г.
Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. Дружествата могат да избират къде да подадат годишните отчети за дейността си. Възможностите са или по електронен път в Националния статистически институт (НСИ), задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.
Обменът на информация става между двете институции по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят или в НАП, или в НСИ. Това спестява време и средства на дружествата.
Повече информация и консултации за попълване както на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци, така и за годишните отчети за дейността, може да се получи от кол центъра на НАП – 0700 18 700 на цената на един разговор

Коментари