Вашите сигнали

Благодарност

Ръководството на ОУ  „Петко Рачов Славейков“  изказва голямата си благодарност на кмета на Общината, Николай Зайчев и на управителя на „ВКС“ Пещера, инж. Вукев за навременната и компетентна намеса при отстраняването на аварията в газоотоплителната инсталация в училището. Благодарим Ви от сърце! Спокойни сме. Топлото е върнато в класните стаи.

Директор, П.Христоскова

Коментари