Институции Общество

„Биовет“ дава стипендии за университета на абитуриенти от ПГХВТ“Атанас Ченгелев“

Написано от Пещераинфо

„Биовет“ АД осигурява университетски стипендии на трима абитуриенти от ПГХВТ “Атанас Ченгелев“. Двама от тях са Петър Сидов и Айдан Садулова.

Айдан споделя, че приема биотехнологията като широкоспектърна наука с бъдеще, за което най-много и помагат посещенията в „Биовет“, където е видяла лабораторна апаратура от бъдещето. Биотехнологията е изборът и на Петър. Той казва, че със сигурност обича химията, за това е благодарен за подкрепата, която е оказана на него и съучениците ум от училище и „Биовет“, където са провеждали своята практика. Отличните ученици в паралелката по „Технология на биопроизводствата“ са получавали стипендия по време на обучението си, на онези, които са пътували от други населени места са им поемани пътните разходи от „Биовет“, а в края на всеки срок и учебната година, пълните отличници са получавали и бонус.

Освен това гимназията е оборудвана с три различни лаборатории и учениците могат да се обучават в реални условия за бъдещата си дейност.

Директорът на училището Славия Златанова потвърждава подкрепата, която учебното заведение получава от „Биовет“. Благодарение на фирмата са създадени много от придобивките в училището и е закупена апаратура, която иначе е непосилна за школския бюджет.

За да бъде успешно сътрудничеството от предприятието осигуряват като наставници на учениците хора, които са преминали през специално обучение за работа с ученици.  А връзката със средните и висшите училища с осъществява от Георги Щерев, който уточнява, че освен с пещерската гимназия, предприятието контактува и с ПГ по химия и химични технологии в Пазарджик.

Какви са преференциите за всички, които са се записали в паралелката „Технология на биопроизводствата“ в ПГХВТ“Атанас Ченгелев?

В началото на годината те получават еднократна помощ в размер на 100 лева. Освен това в зависимост от успеха си, получават стипендия от 40 до 60 лева. На пътуващите от околните селища Брацигово, Бяга, Козарско, Исперихово се покриват пътните разходи.

„Средствата, които заделяме за младите хора не са малки, (близо 100 000лв за година, от които за стипендии 40 хиляди лева) но ние не само инвестираме в бъдещите си кадри, но и споделяме отговорността за качеството на професионалното обучение и въобще за възпитаването в труд и отговорност на младите хора. За тези, които имат желание да продължат образованието си в УХТ или ПУ Пловдив – биотехнологии, Биовет предлага договор за издръжка на следването и осигуряване на работа след завършване. На учениците с по-задълбочен интерес към биотехнологиите, даваме възможност за допълнителни познания чрез кръжок веднъж седмично.“, допълва Георги Щерев.

В момента професионалната гимназия „Атанас Ченгелев“ дава знания и умения в три направления – икономика, ресторантьорство и биотехнология.

Коментари